COL·LABORACIONS

Àrea psicosocioeducativa (Centres escolars)

Infància i adolescència amb necessitats psicosocioeducatives especials

Reeducació dels aprenentatges escolars

Atenció psicoemocional als menors

Coordinacions amb els professors i psicopedagog/a de l'EAP

Elaboració d'informes personalitzats per a cada alumne per avaluar l'evolució durant el curs

Àrea de docència-formació

Aridane té un conveni amb diferents universitats i centres d'estudis superiors per a la formació en pràctiques de grau i màsters dels alumnes de psicologia i logopèdia.