SOBRE NOSALTRES

Els nostres valors

Oferir un servei transversal, amb un abordatge biopsicosocial integral. Fer coordinacions i intercanvis interprofessionals basat en el treball en equip i multidisciplinari, en el respecte i confidencialitat de dades i en la millora de la qualitat dels nostres serveis. Tracte proper, des del vincle i adaptat a cada persona per ajudar-la a transitar per la situació que l’ha portat a realitzar la demanda terapèutica oferint-li recursos terapèutics. Els nostres professionals estan en contínua formació per tal d’aplicar coneixements i tècniques actuals.

El nostre equip de professionals

Rosa Mª Robles

PSICÒLOGA

Psicòloga general sanitària especialitzada en infantil, juvenil i adults del servei de Psicologia d’Aridane a Sabadell.

Teresa Robles

LOGOPEDA I PSICOMOTRICISTA

Logopeda especialitzada en infantil, juvenil i adults del servei de Logopèdia i psicomotricista especialitzada en Atenció Primerenca del servei de Psicomotricitat d’Aridane a Sabadell.

Anna Roldós

PSICÒLOGA

Psicòloga general sanitària especialitzada en infantil, juvenil i adults del servei de Psicologia d’Aridane a Sabadell.

Marta Márquez

LOGOPEDA

Logopeda especialitzada en infanto-juvenil del servei de Logopèdia d’Aridane a Sabadell.

Raquel Pérez

PSICÒLOGA

Psicòloga especialitzada en infanto-juvenil del servei de Psicologia d’Aridane a Sabadell.

Júlia Presas

LOGOPEDA

Logopeda especialitzada en infanto-juvenil del servei de Logopèdia d’Aridane a Sabadell.

Judit Chacón

PSICÒLOGA

Psicòloga general sanitària especialitzada en infanto-juvenil del servei de Psicologia d’Aridane a Sabadell.

Jessica Rodríguez

PSICÒLOGA I PSICOPEDAGOGA

Psicòloga i psicopedagoga especialitzada en infanto-juvenil del servei de Psicologia d’Aridane a Sabadell.

Tots els nostres professionals estan col·legiats al seu corresponent col·legi professional.

Centre Sanitari reconegut per la Direcció General de Regulació, planificació i Recursos Sanitaris
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Consulta de Psicología Sanitaria Aridane, S.C.P. nº Reg. E08610415