SERVEIS

Diagnòstics i Tractaments en les diferents àrees especificades a continuació

Psicologia Infantil-Juvenil

Dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH)

Trastorns de l'espectre autista (TEA)

Trastorns del comportament

(conducta negativista desafiant, impulsivitat, agresivitat)

Grups d'habilitats socials

(resolució de conflictes, gestió emocional, autocontrol)

Control d'esfínters (enuresi, encopresi)

Trastorns de la conducta alimentària (TCA)

Trastorns emocionals (depressió, ansietat)

Adiccions a les tecnologíes, pantalles (socio-adiccions)

Treball de les funcions ejecutives

(atenció, concentració, memòria)

Reeducació dels aprenentatjes i tècniques d'estudi

(organització, planificació, etc.)

Trastorns específics de l'aprenentage (discalcúlia, disgrafia)

Psicologia Adults

Trastorns emocionals (depressió, ansietat)

Fòbies, obsessions, trastorns psicosomàtics

Trastorns de la conducta alimentària (TCA)

Inseguretat, baixa autoestima

Habilitats socials

(resolució de conflictes, gestió emocional, asertivitat)

Teràpia de parella / familiar

Procesos de separacions, divorcis, dols

Peritatges psicològics i intervenció oral en judicis

(per qüestions civils o penals)

Logopèdia

Trastorns de la parla i del llenguatge

Dislàlies (trastorns d'articulació dels sons)

Disfuncions orofacials. Teràpia miofuncional

Disfèmia (quequeig)

Dislèxia (trastorn de la lectoescriptura)

TEL (trastorn específic del llenguatge)

Patologies de la veu. Logofoniatria

(Disfonies funcionals, disfonies congènites, paràlisi de cordes, etc.)

Psicomotricitat integral

Trastorns relacionats amb la psicomotricitat

(equilibri, coordinació, orientació, disgrafia)

Disfuncions motrius en general. Control motor

Estimulació sensorial

Estimulació primerenca